Nasze usługi

Elektryka przemysłowa i obiektowa

Remonty elektryczne, badania i pomiary izolacji maszyn, urządzeń elektrycznych:
• instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemiających i antyelektrostatycznych,
• sprzętu dielektrycznego,
• pomiary kontrolne rezystancji uzwojeń i izolacji transformatorów,
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń i stanu izolacji,
• inwentaryzacja tras kablowych oraz lokalizacja uszkodzeń.

Przeglądy, konserwacje i naprawy:
• rozdzielnic WN, SN i NN,
• transformatorów energetycznych,
• aparatów i osprzętu elektrycznego,
• urządzeń stacyjnych,
• elektrycznych instalacji oświetleniowych i siłowych (w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym Ex),
• linii kablowych WN, SN i NN,
• silników elektrycznych 0,4 kV, 0,6 kV(w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym Ex),
• silników elektrycznych 0,4 kV - przezwojenia (w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym Ex).

Wykonawstwo:
• kompleksowe prowadzenie inwestycji,
• elektryczne instalacje oświetleniowe i siłowe (w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym Ex),
• uruchomienia, przeglądy i naprawy,
• rozdzielnice elektryczne 0,4 kV,
• obwody ogrzewania elektrycznego systemów.

Zapisz się na nasz newsletter

Wpisz swój adres e-mail aby dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach związanych z naszą działalnością.

ZAPISZ SIĘ